עורות גנוזים

דורון זאבי

"עורות גנוזים"

"עורות גנוזים" – Hidden Llights

פרויקט הגמר של דורון זאבי במחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר, “עורות גנוזים” (2002), הביא לידי ביטוי רעיון חדש למושג “שימוש שני” בתשמישי קודש, תוך בדיקת התייחסות החברה באופן רחב יותר אל המושג “פסול”.

בפרויקט זה ביקש זאבי לתת “חיים חדשים” לחומרים שנפסלו במהלך ייצור תשמישי קדושה, תוך בחינת האפשרויות ההלכתיות העומדות בפניו ובכך להראות כי גם מהפסול ניתן ליצור דבר מקודש ואף “טהור”.

חומר גלם ייפסל בתהליך הייצור של תשמישי קדושה או לאחריו משום שחזר למצבו הטבעי לאחר שעובד, ופסילתו תגרום לפסילת תשמיש הקודש שנוצר ממנו. תשמישי קודש שנפסלו, מועברים לגניזה בטקס קבורה דתי שבו נאמר עליהם קדיש.

“ביקשתי לעשות מהלך שידבר גם ברמה הדתית וגם ברמה הרגשית”, מספר זאבי, “ולומר שבכל אדם נשמה, ובכולם טמון ‘אור גנוז’ – גם בכשר וגם בפסול”. הפרויקט מבוסס על מחקר שערך זאבי, העוסק בתחום תשמישי הקדושה הן מהפן החומרי והן מהפן ההלכתי.

זאבי יצר עבודות טקסטיליות שבהן צירף, תפר והרכיב, הדפיס וסרג את חומרי הגלם הפסולים ליריעות שמהן יצר טקסטילים מרהיבים שבהם מוטבעים פסוקים מתפילות יום הכיפורים. בכך יצר מהלך שאפשר שימוש מחודש בחומרים בבתי כנסת כשדינם הפך מחדש למקודש.

באובייקטים שולבה צבעוניותם הטבעית של החומרים, בצבעוניות ססגונית שהייתה נהוגה בעבר במשכן שבמדבר. חלק מן הפריטים גובשו ליצירת עיצוב של תשמישי קדושה חדשים.

מעבר לעיצוב בחומרים התייחס זאבי גם לסוגיות כמו “שימוש שני”. ביהדות זהו למעשה תחום המחזור המוכר כיום, והוא כולל סוגיות הלכתיות כגון “מעלין בקודש ואין מורידין”, שהוא כלל הלכתי המבהיר את הסדר בעניינים שבקדושה. כלל המתייחס לדרגת הקדושה ולחשיבותם של תשמישי קדושה.

מלבד אלה נעשה בפרויקט שימוש בחומרים טבעיים כמו בדי גזה. בד זה, המשמש גם ליצירת תחבושות, עוצב כיריעה טקסטילית המשולבת בחוטי ארגמן ובא להזכיר את איכותה של היצירה כמרפאת פצעים.

הפרויקט בחן דיאלוג בין ישן לחדש ובין טהור לפסול ומטרתו הייתה עיצוב טקסטילים ואובייקטים לבתי הכנסת, המביעים בתוכם מלבד עיצוב חדש גם שאר-רוח יהודי, הן מבחינת הרכב החומרים והבדים והן מבחינה רעיונית.

Select your currency
USD דולר ארה"ב
Scroll to Top
גלילה למעלה
דילוג לתוכן